Tag Archives: tôn mát

TÔN LẠNH, TÔN MÁT, TÔN CÁN SÓNG khác nhau như thế nào ?

Chào bạn, Tôn lợp có rất nhiều loại: tôn mát, tôn lạnh, tôn cán sóng 5 sóng, 7 sóng, 9 sóng, 11 sóng…. nhìn chung tất cả các loại trên đều là tấm lợp để bảo vệ nhà hoặc không gian của bạn. Vậy làm sao có thể phân biệt được với những loại tôn này. Nhầm lẫn là chuyện …

Read More »